openinschrijvingscursussen

Open inschrijvingen

Bureau Kalden organiseert enkele open-inschrijvingscursussen. De ideale manier om individueel een programma te volgen dat past bij de leervragen van de cursist. Zo zijn er jaarlijks verschillende cursusdagen voor starters in de medezeggenschap en is er een apart aanbod voor voorzitters en secretarissen. Ook is er cursusaanbod voor OR-leden en VGWM-commissieleden die zich verder willen verdiepen in de arbeidsomstandigheden.

Voor alle cursussen geldt dat ze schappelijk in prijs, op de praktijk gericht en leerzaam zijn.

Cursusdag voor beginnende OR-leden

Datum: n.n.o.t.k.
Locatie: Heino

Bureau Kalden organiseert drie tot vier keer per jaar een cursusdag voor nieuwe OR leden. De tekst van de Wet op de ondernemingsraden kan iedereen vinden op internet. Maar alleen met die kennis kom je er niet. Tijdens de cursus komen in hoog tempo de belangrijkste mogelijkheden en beperkingen van een ondernemingsraad aan de orde. Daarbij leer je vooral aan de hand van praktijkkwesties het adviesrecht en instemmingsrecht in de praktische toepassing herkennen. Ook krijg je inzicht in de positie en taak van een OR in een organisatie en de verschillende instrumenten die door een OR ingezet kunnen worden, afhankelijk van het onderwerp en het gewenste resultaat. Deelnemers schrijven zich individueel in. Dus je ontmoet ook beginnende leden van andere ondernemingsraden.

De cursus vindt plaats onder de dan geldende RIVM-regels.

Uw investering: € 225 voor de cursusdag (inclusief materiaal en lunch)

Informatie: mail naar secretariaat@kalden.nl of telefoon 0315 617011

or-cursus voor beginnende OR-leden

Training voor voorzitters en secretarissen met enige ervaring

Datum: n.n.t.b.

Bureau Kalden organiseert in samenwerking met MZLeeuw een cursusdag voor voorzitters en secretarissen met enige ervaring. Deze dag wordt op verzoek van enkele relaties opgezet en uitgevoerd door twee ervaren trainers. Er hebben zich al enkele deelnemers ingeschreven.

In het eerste gezamenlijke gedeelte komt aan de orde wat taken, taakverdeling en taakopvattingen (kunnen) zijn bij de rol van voorzitter en secretaris. Welke competenties en capaciteiten heb je nodig om leiding te geven en hoe dit te realiseren. Voorzitters en secretarissen volgen daarna met een eigen begeleider een praktijktraining waarbij de taken van een secretaris respectievelijk voorzitter verder uitgediept worden. Voorzien van vele tips en praktische suggesties.

Intensieve aanpak met veel resultaat

Door deze intensieve aanpak met twee begeleiders kunt u in één dag heel veel bereiken en heeft u na afloop een goed beeld wat verdere professionalisering van uw taak omvat en wat u te doen staat!

Wanneer, waar, hoe

  • Datum: n.n.t.b.
  • Begeleiding: Ger Janssen Bureau Kalden en Wim van Santbrink van MZLeeuw
  • Uitvoering: via Microsoft Teams of indien mogelijk op locatie  MZLeeuw Heino.
  • Voor meer informatie over het programma: secretariaat@kalden.nl
Cursus voor de OR-voorzitter en de -secretaris

Ga ook voor ARBO maatwerk!!

Ondernemingsraden verdelen vaak de taken. Een goede zaak. Het onderwerp ARBO is veelomvattend en OR leden zijn vaak op zoek naar relevante kennis en verdieping bij vraagstukken die in de eigen organisatie spelen. Een algemene cursus of seminar is vaak prijzig en levert in verhouding niet zo veel op. Lees dan hier ons aanbod!!

Voor enkele relaties van Bureau Kalden zijn wij op zoek naar leden van ondernemingsraden,  die zich met ARBO-zaken bezighouden en zich daar verder in willen verdiepen. Het doel is een groep van zes tot maximaal tien deelnemers uit vergelijkbare organisaties. Dus ook met vergelijkbare ARBO-vraagstukken!

Het programma wordt zo veel mogelijk gebaseerd op de wensen van de deelnemers.
Daarbij is er natuurlijk ook ruimte voor uitwisseling van kennis, ervaring en praktische tips.

Voorlopig denken we aan een cursusdag in januari of februari.

NB uw agenda is leidend: In overleg met de eerste twee inschrijvende ondernemingsraden bepalen we de exacte datum!

Er lopen twee opties:

  • Groep A:  ARBO in de (proces/maak) industrie
  • Groep B: ARBO in de zakelijke dienstverlening/ kantoor organisaties

Voor meer informatie en/of het kenbaar maken van uw belangstelling mail naar ger@kalden.nl Ook referenties over de succesvol verlopen cursusdagen zijn beschikbaar.

Arbeidsomstandigheden en VGWM