Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 13e jaar publiceert Bureau Kalden op de eerste woensdag van de maand de Nieuwsbrief Medezeggenschap; een gratis en uiterst informatieve nieuwsbrief over de medezeggenschap. Over de inhoud en kwaliteit kunnen we kort zijn: als maandelijks de nieuwsbrief gelezen wordt is elk OR- of PVT-lid op de hoogte van wat hij/zij - uit hoofde van die taak - zou moeten weten. De nieuwsbrief behandelt onderwerpen op het gebied van de medezeggenschap, jurisprudentie, organisatiebeleid, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden. En... de nieuwsbrief waarvan een inhoudsopgave per e-mail aan de abonnees wordt verzonden is geheel gratis.

RSS Laatste nieuws

 • Een goede start is het halve werk
  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op donderdag 12 november 2020 via Microsoft Teams. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die… […]
 • Corona-advies overheid betekent geen recht op thuiswerken
  Geeft het advies van de overheid om vooral thuis te werken een recht om dat te mogen doen en dat dus niet op kantoor te moeten doen? Een werkneemster wilde thuis blijven werken en vroeg aan de kantonrechter om dat te mogen blijven doen. De werkneemster heeft de ervaring dat er op het kantoor te… […]
 • Tijdens coronacrisis overleggen met de bestuurder
  De strengere overheidsregels en aanbevelingen maken het de OR en de bestuurder er niet makkelijker op om met elkaar overleg te hebben. De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft daarom een handreiking gemaakt over het overleg tussen or en bestuurder in deze barre coronatijden. Niet alleen over het overleg met de bestuurder worden aanbevelingen gedaan, maar… […]
 • Eerlijk werven van personeel in een wet geregeld
  De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor ondernemingen en organisaties moeten beschikken over expliciet antidiscriminatiebeleid en dan vooral gericht op de werving en selectie van personeel. De ondernemingsraad heeft daar óók een wettelijk taak in. Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie Alleen organisaties met minder dan 10 werknemers moeten hun beleid om gelijke… […]

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis aanmelden

Elke 1e woensdag van de maand al het nieuws dat elke medezeggenschapper zou moeten weten in een prettig leesbare nieuwsbrief