Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 14e jaar publiceert Bureau Kalden op de eerste woensdag van de maand de Nieuwsbrief Medezeggenschap; een gratis en uiterst informatieve nieuwsbrief over de medezeggenschap. Over de inhoud en kwaliteit kunnen we kort zijn: als maandelijks de nieuwsbrief gelezen wordt is elk OR- of PVT-lid op de hoogte van wat hij/zij - uit hoofde van die taak - zou moeten weten. De nieuwsbrief behandelt onderwerpen op het gebied van de medezeggenschap, jurisprudentie, organisatiebeleid, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden. En... de nieuwsbrief waarvan een inhoudsopgave per e-mail aan de abonnees wordt verzonden is geheel gratis.

RSS Laatste nieuws

 • De achterban raadplegen bij opgelegde geheimhouding
  Een ondernemingsraad heeft van de bestuurder geheimhouding opgelegd gekregen bij de adviesaanvraag over een grote wijziging in de organisatie. Nu wil de OR toch een aantal mensen raadplegen over belangrijke kwesties uit het plan; kan dat?Advocaat Dennis Schwarz en opleider/adviseur Ger Janssen geven antwoord. Ja, in tegenstelling tot wat velen denken zijn er een aantal… […]
 • Wetsvoorstel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’ naar Tweede Kamer
  Het is voor iedere werknemer belangrijk om buiten werktijd niet gestoord te worden over werkzaken en -problemen. Op die manier is er balans te krijgen in werk en privé en neemt de werkbeleving in de vorm van werkdruk en werkstress af. Een initiatief wetsvoorstel dat het recht op onbereikbaarheid moet regelen wordt nu door de… […]
 • De limitatieve opsomming in het 1e lid van artikel 27
  Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is lang niet voor alle personele regelingen van toepassing. Het eerste lid van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat een zogenaamde limitatieve opsomming van de regelingen waarop de OR wél instemmingsrecht heeft. Onlangs deed de kantonrechter een uitspraak over het stoppen van de reiskostenvergoeding door de… […]
 • Coronacrisis zorgt voor versoberde arbeidsvoorwaarden
  Zo’n 40 procent van de werkgevers heeft als gevolg van de COVID-pandemie geprobeerd om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te versoberen. Dat blijkt uit de resultaten van OR Trends 2021, een groot onderzoek onder 550 ondernemingsraden in Nederland. Inleveren reiskostenvergoeding en vakantiedagen Eén op de zes werkgevers verplichtte zijn personeel vakantiedagen op te nemen wegens… […]

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis aanmelden

Elke 1e woensdag van de maand al het nieuws dat elke medezeggenschapper zou moeten weten in een prettig leesbare nieuwsbrief