Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 14e jaar publiceert Bureau Kalden op de eerste woensdag van de maand de Nieuwsbrief Medezeggenschap; een gratis en uiterst informatieve nieuwsbrief over de medezeggenschap. Over de inhoud en kwaliteit kunnen we kort zijn: als maandelijks de nieuwsbrief gelezen wordt is elk OR- of PVT-lid op de hoogte van wat hij/zij - uit hoofde van die taak - zou moeten weten. De nieuwsbrief behandelt onderwerpen op het gebied van de medezeggenschap, jurisprudentie, organisatiebeleid, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden. En... de nieuwsbrief waarvan een inhoudsopgave per e-mail aan de abonnees wordt verzonden is geheel gratis.

RSS Laatste nieuws

 • Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven
  Eind januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal betekent een belangrijke stap voor het volgen en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. De ondernemingsraad heeft daarbij ook een taak. Meer genderdiversiteit Het… […]
 • Europese richtlijn ‘loontransparantie’ tegen loonkloof tussen mannen en vrouwen
  Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de richtlijn ‘loontransparantie’. De richtlijn heeft als doel dat er geen (grote) verschillen meer zijn tussen het loon van mannen en vrouwen met dezelfde functie. Dat doel vormt voor elke OR al een wettelijke taak om te bevorderen dat mannen en vrouwen gelijk worden… […]
 • App om psychosociale arbeidsrisico’s beter te herkennen
  De ‘Route naar RI&E’-app helpt werkgevers om in zeven stappen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. De app is onder meer gericht op het inventariseren van de risico’s van psychsociale arbeidsbelasting (PSA). Daarnaast geeft de app tips hoe een werkgever de PSA- risico’s in de verplichte RI&E op te nemen. Aanpak PSA TNO heeft… […]
 • SER Topvrouwen database vernieuwd
  De SER houdt vanaf 2014 een database voor topvrouwen in de lucht. De database SER Topvrouwen maakt hoog gekwalificeerde vrouwen zichtbaar en is van belang voor topvrouwen om zich kenbaar te maken of om deze vrouwen te zoeken. Bijvoorbeeld voor een functie in de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht. De… […]

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis aanmelden

Elke 1e woensdag van de maand al het nieuws dat elke medezeggenschapper zou moeten weten in een prettig leesbare nieuwsbrief