Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 11e jaar publiceert Bureau Kalden op de eerste woensdag van de maand de Nieuwsbrief Medezeggenschap; een gratis en uiterst informatieve nieuwsbrief over de medezeggenschap. Over de inhoud en kwaliteit kunnen we kort zijn: als maandelijks de nieuwsbrief gelezen wordt is elk OR- of PVT-lid op de hoogte van wat hij/zij - uit hoofde van die taak - zou moeten weten. De nieuwsbrief behandelt onderwerpen op het gebied van de medezeggenschap, jurisprudentie, organisatiebeleid, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden. En... de nieuwsbrief waarvan een inhoudsopgave per e-mail aan de abonnees wordt verzonden is geheel gratis.

RSS Laatste nieuws

 • Training voor Voorzitters en Secretarissen
  Dinsdag 14 april 2020. Locatie: MZLeeuw Heino Bureau Kalden organiseert in samenwerking met MZLeeuw een cursusdag voor voorzitters en secretarissen met twee ervaren trainers In het eerste gezamenlijke gedeelte komt aan de orde wat taken, taakverdeling en taakopvattingen (kunnen) zijn bij de rol van voorzitter en secretaris. Welke competenties en capaciteiten heb je nodig om… […]
 • Een goede start is het halve werk
  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op dinsdag 24 maart 2020. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens de startersdag worden die duidelijk en goed… […]
 • Denk aan de termijnen
  Ondernemingsraden hebben soms te maken met termijnen – en dan vooral het einde ervan – waarmee rekening gehouden moet worden. De termijnen zijn van belang bij de opschortings- en beroepstermijn van het adviesrecht, maar ook bij het inroepen van nietigheid voor een instemmingsplichtig besluit. En de naleving van die termijnen komt soms akelig precies. Misvatting… […]
 • Verplicht vaststellingsovereenkomst tekenen?
  In zo’n 70 procent van het vertrek uit de organisatie verloopt dat via een vaststellingsovereenkomst. De andere mogelijkheden voor ontslag verlopen via het UWV of via de kantonrechter. Als een werknemer en werkgever – na het nodige gedoe – afspraken maken over een vaststellingsovereenkomst (VSO) wil de werknemer die uiteindelijk niet tekenen. En zo komt… […]

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis aanmelden

Elke 1e woensdag van de maand al het nieuws dat elke medezeggenschapper zou moeten weten in een prettig leesbare nieuwsbrief