Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 13e jaar publiceert Bureau Kalden op de eerste woensdag van de maand de Nieuwsbrief Medezeggenschap; een gratis en uiterst informatieve nieuwsbrief over de medezeggenschap. Over de inhoud en kwaliteit kunnen we kort zijn: als maandelijks de nieuwsbrief gelezen wordt is elk OR- of PVT-lid op de hoogte van wat hij/zij - uit hoofde van die taak - zou moeten weten. De nieuwsbrief behandelt onderwerpen op het gebied van de medezeggenschap, jurisprudentie, organisatiebeleid, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden. En... de nieuwsbrief waarvan een inhoudsopgave per e-mail aan de abonnees wordt verzonden is geheel gratis.

RSS Laatste nieuws

 • Wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ ingediend
  Op 11 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ door SP-kamerlid Mahir Alkaya ingediend bij de Tweede Kamer. Hij wil met dit wetsvoorstel de mogelijkheid creëren om werknemers mee te laten delen in de winst van de onderneming en meer invloed te geven op de koers van de onderneming. Dat geldt dan allemaal wel… […]
 • Starterscursus voor nieuwe OR-leden
  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op vrijdag 19 maart 2021 via Microsoft Teams. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die… […]
 • Thuiswerkvergoeding van zo’n € 2,60 per dag
  Een vergoeding aan werknemers die thuiswerken komt neer op zo’n € 2,60 per dag. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 professionals. Soms wordt er per dag vergoed, soms ook een bedrag in één keer. Onderzoeksbureau Motivaction deed in opdracht van Uitgeverij Rendement onderzoek naar effecten en maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Het… […]
 • Nieuwe regels en wetten per 1-1-2021
  De datum van 1 januari is vaak ook de datum waarop nieuwe regels en wetten van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die voor de ondernemingsraad van belang is of kan zijn. Wijzigingen per 1 januari 2021: De vrije ruimte van de WKR wordt verhoogd én verlaagd. Over de eerste € 400.000 van de… […]

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis aanmelden

Elke 1e woensdag van de maand al het nieuws dat elke medezeggenschapper zou moeten weten in een prettig leesbare nieuwsbrief