Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 14e jaar publiceert Bureau Kalden op de eerste woensdag van de maand de Nieuwsbrief Medezeggenschap; een gratis en uiterst informatieve nieuwsbrief over de medezeggenschap. Over de inhoud en kwaliteit kunnen we kort zijn: als maandelijks de nieuwsbrief gelezen wordt is elk OR- of PVT-lid op de hoogte van wat hij/zij - uit hoofde van die taak - zou moeten weten. De nieuwsbrief behandelt onderwerpen op het gebied van de medezeggenschap, jurisprudentie, organisatiebeleid, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden. En... de nieuwsbrief waarvan een inhoudsopgave per e-mail aan de abonnees wordt verzonden is geheel gratis.

RSS Laatste nieuws

 • Starterscursus voor nieuwe OR-leden
  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op donderdag 30 september 2021 via Microsoft Teams of – als dat tot de mogelijkheden behoort – in Heino. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de… […]
 • Seksuele intimidatie op het werk wordt weinig gemeld
  Een minderheid van de slachtoffers van seksuele intimidatie op het werk maakt melding van deze ervaring. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Maar… als er wél een melding wordt gedaan, dan levert die melding, volgens het merendeel van de ondervraagden, het gewenste resultaat op. Maar zowel werkgevers als werknemers… […]
 • Voldoet de BHV-organisatie nog wel?
  Nu werknemers weer op kantoor kunnen werken moet de BHV-organisatie mogelijk worden aangepast. Zo moet erin voorzien worden dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om op ieder moment te kunnen ingrijpen. De ondernemingsraad kan actief meedoen in het herzien van de BHV-organisatie. Per slot van rekening moet de OR aan het eind ervan instemmen… […]
 • Handleiding voor een arbocatalogus
  In een arbocatalogus staan de meest voorkomende problemen in bedrijf of sector én de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. Bij het grotendeels afschaffen van de Arbobeleidsregels zijn vanaf 2007 voor tal van branches arbocatalogi door werkgevers, vakbonden en overheid ontwikkelt. Op het Arboplatform van de SER is een handreiking gepubliceerd die bij het opstellen van… […]

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Gratis aanmelden

Elke 1e woensdag van de maand al het nieuws dat elke medezeggenschapper zou moeten weten in een prettig leesbare nieuwsbrief