Maatwerk in cursussen

Maatwerk voor ondernemingsraad en PVT

Maatwerk voor de medezeggenschap gaat verder dan een cursus op maat. Bureau Kalden helpt en ondersteunt bij:

 • Lezen en analyseren van beleidsstukken;
 • Meeschrijven aan teksten;
 • Meedenken en adviseren over OR-strategie en -aanpak;
 • Voorzitten van een OR-vergadering of achterbanbijeenkomst;
 • Inhoud leveren voor sociale plannen en personele regelingen;
 • Kennis over het arbeids- en ontslagrecht overdragen;
 • Coachen van OR-voorzitters en Dagelijks Besturen;
 • Deelnemen aan de overlegvergadering;
 • Bemiddelen bij geschillen met de bestuurder:
 • Basiscursus verzorgen voor nieuwe of doorstartende ondernemingsraad met begeleiding op afstand bij het vervolg;
 • Interne samenwerking van de OR optimaliseren.
 • Snelle actie en bijstand bij ingrijpende adviesaanvragen of organisatieontwikkelingen;
 • Telefonische (e-mail) vraagbaak voor OR of PVT.

In ons team en netwerk is uitgebreide kennis, kunde en ervaring aanwezig. Maar wij weten niet alles. Ook dan kunnen we u nog behulpzaam zijn bij het formuleren van de juiste vragen aan een externe specialist. Meestal bespaart u daarmee kosten.

Maatwerk voor de OR-cursus

Elke cursus voor uw ondernemingsraad of PVT wordt op maat gemaakt en daardoor precies afgestemd op de leer- en opleidingswensen Na een grondige voorbespreking - bij voorkeur met de gehele OR- vat de opleider de wensen vervolgens in een conceptprogramma samen.  Leerdoelen, programma-onderdelen, werkwijze en zo mogelijk een voorbereidingsopdracht worden daarin beschreven. Nadat de OR/PVT daarover een besluit genomen heeft wordt het aangevuld met cursusmateriaal en eventueel tijdig digitaal en/of op papier toegezonden. Op die manier kan elke cursist zich goed op de cursus voorbereiden.

Praktische samenvatting

Van elke cursus maakt de cursusleider in principe een praktische en bruikbare samenvatting die digitaal en/of op papier vlot wordt aangeleverd, zodat de OR er direct mee aan de slag kan.

Kies de maatwerkcursus die bij u past

Kies voor een maatwerkcursus van een dag

Kies voor een eendaagse maatwerkcursus van twee of drie dagdelen. Het programma wordt nauwkeurig afgestemd op de scholings- en ontwikkelingsvragen van de ondernemingsraad of PVT.

Kies voor meer tijd in uw cursus

Kies voor een tweedaagse maatwerkcursus van vier of vijf dagdelen. Met wat meer tijd voor uw onderwerpen zijn die met diepgang te behandelen en te bespreken. Of een gedachtewisseling met de bestuurder

Kies voor ruimte en tijd in uw maatwerkcursus

Kies voor een driedaagse maatwerkcursus van zes, zeven of acht dagdelen. In zo'n cursus is er meer tijd voor het uitdiepen van onderwerpen  en visie-ontwikkeling en is er bijvoorbeeld ook tijd beschikbaar voor teambuilding en samenwerkingsoefeningen.

Samen starten met de zittingsperiode

Een nieuwe zittingsperiode beginnen met een meerdaagse training blijkt in veel gevallen een uitstekende investering!

Kies zelf de locatie

Natuurlijk kan de cursus bij de OR op locatie gegeven worden of op een door u te kiezen externe locatie.

Maatwerk: óók in advies, coaching en begeleiding

Maatwerk in advies

Advies

Bureau Kalden biedt deskundig advies aan ondernemingsraden bij omvangrijke besluiten, zoals verkoop van het bedrijf, sluiting van het bedrijf of een onderdeel daarvan of ingrijpende reorganisaties met forse personele gevolgen. We beschikken over een bijzonder ruim en deskundig netwerk op het gebied van financiën, juridische ondersteuning, organisatieontwikkeling of pensioenen.

Coaching

Voor het vakkundig coachen van ondernemingsraden en dagelijks besturen kunt u bij Bureau Kalden terecht. Ook hier wordt maatwerk geleverd, zodat de raad die steun krijgt die nodig is om optimaal te functioneren.

Begeleiding

Behoefte aan begeleiding bij overleg met bestuurder, RvC of RvT? De opleiders van Bureau Kalden zijn uitstekend in staat om in de rol van begeleider OR en bestuurder een goede dienst te bewijzen.

Bureau Kalden adviseert en ondersteunt bij de instelling van de eerste ondernemingsraad in de organisatie

Ook als er voor het eerst voor de onderneming een ondernemingsraad of PVT moet worden ingesteld biedt Bureau Kalden maatwerk in advies en begeleiding bij het maken van de juiste keuzes voor het OR of PVT-reglement en de organisatie van eerste verkiezingen.

OR-verkiezingen

De organisatie van uw OR-verkiezingen worden op maat ondersteund als dat nodig is. Vanaf de screening van uw OR-reglement tot en met de verkiezingsdag zelf en alle tussenliggende stappen die gezet moeten worden helpt de opleider uw OR-verkiezingscommissie er doorheen. 

Belangrijke stappen als het werven van meer dan voldoende kandidaten en het organiseren van een verkiezingscampagne krijgen  extra aandacht. 

OR-reglement

Een kritisch en deskundig oog op uw OR-reglement is soms meer dan gewenst. Daarmee zorgt u voor een reglement dat past bij uw organisatie én voldoet aan de actuele wet. Het is dé basis voor het organiseren van de OR-verkiezingen en het succesvol functioneren van de raad.

Bureau Kalden helpt met raad en daad.

Mediation

Soms is het nodig om stroeve samenwerking in de OR of tussen OR en bestuurder te verbeteren. Een onafhankelijke begeleider zorgt voor een zorgvuldig proces om tot verbeterde samenwerking te komen. 

De opleiders van Bureau Kalden bieden die onafhankelijke begeleiding op een deskundige en respectvolle wijze.