laptop_download_info_1600_clr_5258

Downloads

Op deze pagina vind u o.a. hand-outs en artikelen die op de Relatiedag van Bureau Kalden aan de orde zijn geweest, zoals de inleiding van Steven Jellinghaus en Sarah Mir over de invoering van de AVG en andere actualiteiten. Ook is er informatie te vinden over de Open Space-methode en het maken van een jaarplanning en OR-plannen, de OR en pensioenen, de OR en vertrouwenspersonen en informatie over de regie over de eigen loopbaan. Ook het programma is te downloaden.

Programma Relatiedag Bureau Kalden

Download het programma van de relatiedag op donderdag 21 juni 2018 in het Borchuus in Varsseveld.

Programma relatiedag Bureau Kalden - 21 juni 2018  ►

Algemene Verordening Gegevensbescherming & actualiteiten arbeidsrecht en medezeggenschap

Download de hand-out van Steven Jellinghaus en Sarah Mir van de Voort over de invoering van de AVG en de rol van de ondernemingsraad daarbij en vele andere actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap

Hand-out AVG en actualiteiten arbeidsrecht en medezeggenschap  ►

Open Space Methode

Download de artikelen naar aanleiding van de workshop tijdens de relatiedag van Bureau Kalden over de Open Space Methode door Ben Roelvink

logo ijsselconsult2

Artikel 'Dialoog in een lerende organisatie'  ►

Artikel 'VluchtelingenWerk in dialoog met zijn achterban' ►

Artikel 'Verwerven van autonomie' ►

Samenvatting workshop 'Open Space-methode' op 21-6-2018 ►

OR-Jaarplannen en planning van het OR-werk

Download de artikelen naar aanleiding van de workshop tijdens de Relatiedag van Bureau Kalden over de plannen en (jaar)planning door de ondernemingsraad door Radboud Hafkenscheid.

Bureau Kalden

Hand-out PowerPointpresentatie  ►

Artikel 'Reader Jaarplan' ►

Word-sjabloon OR-agenda ►

OR & pensioenen

Download een drietal artikelen van Ruud Junge, pensioendeskundige van Stattler en Waldorff. De artikelen verschenen in 2017 via de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Let op uw pensioenrendement  ►

Leidt contractbeëindiging tot pensioenarmoede ►

Bij beschikbare premieregeling is betrokkenheid deelnemer een must ►

OR & vertrouwenspersonen

Download de (achtergrond)artikelen over de OR en vertrouwenspersonen.

Bureau Kalden

Artikel Vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie  ►

Onderzoeksrapport 'Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties' ►

Brochure vertrouwenspersoon ►

Kamerbrief stand van zaken psychosociale arbeidsbelasting►

Samenvatting 'Functioneren vertrouwenspersoon kan beter ►

Pak de regie over je eigen loopbaan

Aanbod voor loopbaanontwikkeling en loopbaanonderhoud door Mijn-werk-staat met Syl van Evert.

Download de flyer van Mijn-werk-staat  ►