Over Bureau Kalden
custom_note_thumbtack_9045896

goede redenen om voor Bureau Kalden te kiezen

1. Kleinschalig

Wij zijn een kleinschalig, onafhankelijk en klantgericht instituut met ervaren opleiders, trainers en adviseurs. Gedurende een lange periode hebben wij op basis van kwaliteit ons bestaansrecht in de top van de branche bewezen. Uitkomsten van periodiek extern kwaliteitsonderzoek onderstrepen dit . Wij werken snel en accuraat; leveren kwaliteit voor een uitermate gunstige prijs; luisteren goed naar onze klanten en doen wat we beloven!

2. Duurzame samenwerking

Full service dienstverlening het gehele jaar door. Vraagbaak, notities helpen schrijven, zaken helpen uitzoeken enzovoort. Kort consult per mail of telefoon is gratis. Een cursus is voor ons onderdeel van een langlopende samenwerkingsrelatie. Wij zetten ons maximaal in om samen met u resultaten te behalen. Linksom of rechtsom!

Overigens komen wij het beste uit de verf als we wat langer samen met u mogen optrekken en samen werken!

3. Breed netwerk

Een breed netwerk van uiteenlopende specialisten en gekwalificeerde adviseurs is aan ons bureau verbonden voor inschakeling bij de verschillende kwesties waarvoor een ondernemingsraad in de praktijk komt te staan.

4. Optimale ondersteuning

Het is onze ambitie om u optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van medezeggenschap al dan niet via een ondernemingsraad of ander medezeggenschapsorgaan. Organisaties zijn duurzaam effectiever en mensen werken met meer overtuiging en plezier wanneer zij op een actieve manier meedenken en meedoen.

5. Samen met/voor de bestuurder

Samen werkt medezeggenschap! In onze visie is een samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad voor beiden het meest effectief. Belangrijk daarbij is zinvol en doeltreffend overleg gebaseerd op wederzijds begrip en respect. Wij bieden concrete mogelijkheden om dit in samenwerking met uw bestuurder te realiseren.

6. Relatiedag

Wij organiseren één keer per twee jaar een boeiende en leerzame Relatiedag in de vorm van een seminar met actuele thema’s, netwerkmogelijkheden en workshops. Deelname is gratis voor onze klanten.

7. Steun voor het goede doel

Wij kennen een Stichting Goede Doelen van Bureau Kalden, die zich bezig houdt met het verlenen van hulp aan concrete projecten voor mensen in nood in met name ontwikkelingsgebieden. Wij hebben ons verplicht om bij een batig saldo van de exploitatie jaarlijks een percentage hiervan over te maken aan deze stichting. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit klanten. Het zijn eveneens alleen klanten van ons instituut die een aanvraag voor bestedingen kunnen indienen bij het bestuur van deze stichting, Postbus 83, 7050 AB Varsseveld.

8. Geregistreerde opleiders

Alle opleiders bij Bureau Kalden zijn geregistreerd bij het Register voor MZ-opleiders. Daarmee is hun vakbekwaamheid en kwaliteit gegarandeerd en blijven ze door opleiding, ervaring en intervisie up-to-date.

RMZO-logo - opleider-origineel