Maak vrijblijvend kennis met onze aanpak en download deze hieronder

 

 

Kwaliteit erkend


Waarin wij ons onderscheiden

 • Wij zijn een kleinschalig, onafhankelijk en klantgericht instituut met ervaren opleiders, trainers en adviseurs. Gedurende een lange periode hebben wij op basis van kwaliteit ons bestaansrecht in de top van de branche bewezen. Uitkomsten van periodiek extern kwaliteitsonderzoek onderstrepen dit . Wij werken snel en accuraat; leveren kwaliteit voor een uitermate gunstige prijs; luisteren goed naar onze klanten en doen wat we beloven!
 • Full service dienstverlening het gehele jaar door. Vraagbaak, notities helpen schrijven, zaken helpen uitzoeken enzovoort. Kort consult per mail of telefoon is gratis. Een cursus is voor ons onderdeel van een langlopende samenwerkingsrelatie. Wij zetten ons maximaal in om samen met u resultaten te behalen. Linksom of rechtsom!
 • Een breed netwerk van uiteenlopende specialisten en gekwalificeerde adviseurs is aan ons bureau verbonden voor inschakeling bij de verschillende kwesties waarvoor een ondernemingsraad in de praktijk komt te staan.
 • Het is onze ambitie om u optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van medezeggenschap al dan niet via een ondernemingsraad of ander medezeggenschapsorgaan. Organisaties zijn duurzaam effectiever en mensen werken met meer overtuiging en plezier wanneer zij op een actieve manier meedenken en meedoen.
 • Samen werkt medezeggenschap! In onze visie is een samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad voor beiden het meest effectief. Belangrijk daarbij is zinvol en doeltreffend overleg gebaseerd op wederzijds begrip en respect. Wij bieden concrete mogelijkheden om dit in samenwerking met uw bestuurder te realiseren. Zie www.effectiefoverlegmetdebestuurder.nl 
 • Wij organiseren één keer per twee jaar een Klantendag in de vorm van een seminar met actuele thema’s en workshops. Deelname is gratis voor onze klanten.
 • Wij kennen een Stichting Goede Doelen van Bureau Kalden, die zich bezig houdt met het verlenen van hulp aan concrete projecten voor mensen in nood in met name ontwikkelingsgebieden. Wij hebben ons verplicht om bij een batig saldo van de exploitatie jaarlijks een percentage hiervan over te maken aan deze stichting. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit klanten. Het zijn eveneens alleen klanten van ons instituut die een aanvraag voor bestedingen kunnen indienen bij het bestuur van deze stichting, Postbus 83, 7050 AB Varsseveld.
 • Elke eerste woensdag van de maand verzorgen wij een gratis digitale Nieuwsbrief Medezeggenschap met een actueel overzicht van relevante ontwikkelingen voor ondernemingsraden.
  Zie www.nieuwsbriefmedezeggenschap.nl

Artikelen

 • Het wetsvoorstel om de WOR zodanig te wijzigen dat er jaarlijks – in ondernemingen met meer dan 100 werknemers – verplicht door OR en bestuurder...

 • Ongetwijfeld is heel Nederland in aanloop naar 25 mei 2018 via e-mail overspoeld met allerlei privacyverklaringen van bedrijven en dienstverleners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)...

 • Dertien jaar na een eenzijdige wijziging van hun pensioenregeling stappen 14 werknemers naar de rechter om dat besluit aan te vechten. Ze vinden dat ze...