Maak vrijblijvend kennis met onze aanpak en download deze hieronder

 

 

Kwaliteit erkend

Annelies Schuurman

Verantwoordelijk voor het secretariaat. Eerder vele jaren werkzaam geweest bij een accountantskantoor in diverse functies en een aantal jaren bij een notariskantoor als secretaresse van een kandidaat-notaris.


Dik Sanders

Sinds 2000 is Dik trainer, coach en adviseur in het bedrijfsleven en de sport. Hij werkte met jongeren met gedragsproblemen, was redacteur cultuur & godsdienst-tv bij de NCRV, jongerenwerker in een klooster, coördinator waarden en normen in de sport en trainer van ondernemingsraden bij een groot collega instituut.Het liefst houdt hij zich bezig met cultuur en gedrag binnen teams en organisaties. Hoe kom je samen van plan tot resultaat. Waar mogelijk slaat hij een brug tussen sport en de ondernemende OR.


Ger Janssen

Ger is directeur en eigenaar van Bureau Kalden. Hij is een all round senior trainer adviseur en coach voor ondernemingsraden en voor bestuurders. Hij oefende ruim vijf jaar een managementfunctie uit in een grotere opleidingsorganisatie en is ruim twintig jaar werkzaam in onze professie. Behoudens het werk als trainer adviseur is hij ook een gekwalificeerd mediator.


Radboud Hafkenscheid

Cursusleider met een “uitputtende” ervaring als voorzitter van een Ondernemingsraad. Heeft een langjarige ervaring in het begeleiden van groepen. Verricht daarnaast werkzaamheden als redacteur en publicist.


Thijs Verest

Thijs Verest is ruim 20 jaar werkzaam als trainer en adviseur voor medezeggenschap. In zijn trainingen richt hij zich op het optimaliseren van de samenwerking binnen de OR en tussen OR en bestuurder. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingsraden bij ingrijpende organisatieveranderingen, zoals fusie, reorganisatie en bedrijfssluiting. Verder is hij nauw betrokken bij het opleiden van nieuwe OR-trainers.


Wim van Santbrink

Wim startte zijn loopbaan in het personeelswerk om later functies te vervullen binnen het volwassenenonderwijs. Intussen heeft hij al weer bijna 20 jaar ervaring als trainer/adviseur met als basis HBO+ -studies. Expertisegebieden van Wim zijn complexe veranderingsprocessen op het gebied van strategie, cultuurverandering en teambuilding. Kan ook vanuit eigen ervaring putten, omdat hij eerder in zijn loopbaan ruim 10 jaar OR-voorzitter is geweest. Ook deed hij in een aantal maatschappelijke organisaties langjarig bestuurlijke ervaring op. Op dit moment is hij actief als bestuurslid bij Stichting Dorpshuus Heino. Behoudens het werk als trainer adviseur is Wim ook een gekwalificeerd mediator. Hij was voorzitter van de BVMP (BeroepsVereniging Medezeggenschaps Professionals). Een landelijke vereniging die tot doel heeft om de kwaliteit van medezeggenschap in arbeidsorganisaties alsook de kwaliteit van diegenen die beroepsmatig actief zijn in de medezeggenschap (onder meer trainers, ambtelijk secretarissen, juristen) te bevorderen.

Artikelen

  • Het wetsvoorstel om de WOR zodanig te wijzigen dat er jaarlijks – in ondernemingen met meer dan 100 werknemers – verplicht door OR en bestuurder...

  • Ongetwijfeld is heel Nederland in aanloop naar 25 mei 2018 via e-mail overspoeld met allerlei privacyverklaringen van bedrijven en dienstverleners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)...

  • Dertien jaar na een eenzijdige wijziging van hun pensioenregeling stappen 14 werknemers naar de rechter om dat besluit aan te vechten. Ze vinden dat ze...