Maak vrijblijvend kennis met onze aanpak en download deze hieronder

 

 

Ondersteuning op maat

Met maatwerk bedoelen wij ook echt maatwerk! 

Enkele uiteenlopende voorbeelden van diensten die wij leveren: Meelezen en analyseren van beleidsstukken; meeschrijven aan teksten; meedenken en adviseren over strategie en aanpak. Voorzitten van een OR vergadering of achterbanbijeenkomst . Input leveren voor sociale plannen en personele regelingen. Kennis over het arbeidsrecht en ontslagrecht overdragen. Coachen van de ervaren OR voorzitter; bijwonen van het overleg; bemiddelen bij geschillen met de bestuurder. Een basiscursus verzorgen en daarna een nieuw OR team helpen opstarten; de interne samenwerking van de ervaren OR optimaliseren. Onder hoge tijdsdruk een OR vrijwel dagelijks bijstaan om een ingrijpende adviesaanvraag zorgvuldig en voortvarend te behandelen. Telefonische (email) vraag baak voor allerlei onderwerpen.

In ons team en netwerk is uitgebreide kennis, kunde en ervaring aanwezig. Maar wij weten niet alles. Ook dan kunnen we u nog behulpzaam zijn bij het formuleren van de juiste vragen aan een externe specialist. Meestal bespaart u daarmee kosten. Overigens komen wij het beste uit de verf als we wat langer samen met u mogen optrekken en samen werken!
 

 

Artikelen

  • Het wetsvoorstel om de WOR zodanig te wijzigen dat er jaarlijks – in ondernemingen met meer dan 100 werknemers – verplicht door OR en bestuurder...

  • Ongetwijfeld is heel Nederland in aanloop naar 25 mei 2018 via e-mail overspoeld met allerlei privacyverklaringen van bedrijven en dienstverleners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)...

  • Dertien jaar na een eenzijdige wijziging van hun pensioenregeling stappen 14 werknemers naar de rechter om dat besluit aan te vechten. Ze vinden dat ze...