Maak vrijblijvend kennis met onze aanpak en download deze hieronder

 

 

Ondersteuning op maat

Met maatwerk bedoelen wij ook echt maatwerk! 

Enkele uiteenlopende voorbeelden van diensten die wij leveren: Meelezen en analyseren van beleidsstukken; meeschrijven aan teksten; meedenken en adviseren over strategie en aanpak. Voorzitten van een OR vergadering of achterbanbijeenkomst . Input leveren voor sociale plannen en personele regelingen. Kennis over het arbeidsrecht en ontslagrecht overdragen. Coachen van de ervaren OR voorzitter; bijwonen van het overleg; bemiddelen bij geschillen met de bestuurder. Een basiscursus verzorgen en daarna een nieuw OR team helpen opstarten; de interne samenwerking van de ervaren OR optimaliseren. Onder hoge tijdsdruk een OR vrijwel dagelijks bijstaan om een ingrijpende adviesaanvraag zorgvuldig en voortvarend te behandelen. Telefonische (email) vraag baak voor allerlei onderwerpen.

In ons team en netwerk is uitgebreide kennis, kunde en ervaring aanwezig. Maar wij weten niet alles. Ook dan kunnen we u nog behulpzaam zijn bij het formuleren van de juiste vragen aan een externe specialist. Meestal bespaart u daarmee kosten. Overigens komen wij het beste uit de verf als we wat langer samen met u mogen optrekken en samen werken!
 

 

Artikelen

  • Nieuwe OR-leden halen tijdens startersdag op woensdag 13 juni a.s. hun ervaren OR-collega’s in. Een cursusdag om een solide basis te leggen voor het OR-werk....

  • Maar een kwart van de Nederlandse bedrijven met meer dan 500 werknemers in dienst voldoet aan de nieuwe privacywet die per 25 mei in werking...

  • In een adviesprocedure over de verhuizing van een deel van het bedrijf en de voorgenomen uitbesteding van werkplaats-activiteiten en de magazijn-functie worden bestuurder en ondernemingsraad...